Hauraki Gulf Kōrero

Hauraki Gulf Kōrero – Episode 1 – Dr Dan Hikuroa

By

Dr Dan Hikuroa (Ngāti Maniapoto, Waikato-Tainui, Ngāti Whanaunga) shares his kōrero about how mātauranga Māori can restore the mauri of the Hauraki Gulf, and whether Tīkapa Moana, Te Moananui-ā-Toi could one day have its own legal personality, like the Whanganui and Te Uruwera.

Email

LATEST STORIES